Tag

FFP2R masker Archieven - Mondzorg West-Friesland

Als mondhygiënist vrijwillig een tandje bijzetten

By Berichten
Als mondhygiënist vrijwillig een tandje bijzetten

Als mondhygiënist vrijwillig een tandje bijzetten

Dat tandarts- en mondhygiënepraktijken gesloten werden tijdens de Coronacrisis zal weinigen verbazen. De mond, ons gebied van expertise, is immers één van de belangrijkste bronnen vanwaar het virus op anderen kan worden overgedragen.

Maar juist omdat het ons gebied van expertise is, is het risico op besmetting liggend op of hangend over de behandelstoel zeer laag. Virussen en bacteriën bestonden namelijk al ver voordat de coronavirusdeeltjes hun eerste slachtoffers maakten in de binnenlanden van China. Wij hebben ervoor geleerd om ons tegen deze ettertjes te wapenen.

Niettemin besloten de overkoepelende mondzorg organisaties al snel om alleen nog zorg te verlenen bij spoedgevallen op enkele, speciaal aangewezen locaties. Vooral om ervoor te zorgen dat schaarse beschermingsmiddelen zoals mondkapjes zoveel mogelijk op de plek belandden waar deze het hardst nodig waren; de ic’s.

Nu wij onze deuren weer openen, zetten ook wij een extra ‘tandje’ bij om het verspreidingsrisico zo laag mogelijk te houden. Omdat tandsteen verwijderen lastig gaat op anderhalve meter afstand, dragen wij nu bijvoorbeeld een ander mondmasker (het zogenaamde FFP2R-model) met daarbij een goede afsluitbare bril. Óf, en dat heeft mijn voorkeur, het dragen van ons standaard FFP2-masker in combinatie met een zogenaamd face shield. Een soort van transparante lasbril. Dit omdat mondkapjes, na enkele inkomen- maar niet kosteloze maanden, voor het vijf- of soms zelfs tienvoudige van de pré-crisisprijzen worden verkocht.

Ook moeten patiënten bij de entree hun handen ontsmetten met desinfectans en worden deurklinken, stoelen en toilet na ieder bezoek gereinigd. En voorafgaande aan de behandeling dienen patiënten een minuut lang hun mond te spoelen met vloeistof dat voor 1,5 procent uit waterstofperoxide bestaat. Dat doodt het virus, evenals alcohol en bleek. Maar dat laatste is sowieso niet goed voor je gezondheid en alcohol bewaren we maar voor gezelligheid buiten de praktijkuren.

Waarom als mondhygiënist vrijwillig een tandje bijzetten?

Omdat ik hoop dat het binnen die uurtjes in de praktijk ook weer wat gezelliger wordt, want sommige patiënten mijden de zorg nog uit angst. Een angst die ik hierboven met het noemen van enkele van de vele voorzorgsmaatregelen, hoop weg te nemen.

Bel ons