Parodontitis

De Mondhygienist

Parodontitis: het kaakbot wordt afgebroken

Als u gingivitis hebt en u doet er niets aan, dan kan de ontsteking in de tandvleesrand verergeren en zich uitbreiden in de richting van het kaakbot. Het tandvlees laat hierdoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden/kiezen (de pocket), vormt zich weer nieuwe tandplaque. De ontsteking verplaatst zich dan verder de diepte in, het kaakbot wordt afgebroken en de pockets worden nog dieper. In deze diepe pockets verkalkt de tandplaque gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking (waarbij het kaakbot afbreekt), heet parodontitis.

Door parodontitis kan er zó veel kaakbot worden afgebroken dat de tanden en kiezen los gaan staan en uiteindelijk uitvallen.

De verschijnselen

Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Tanden en kiezen kunnen bovendien gevoeliger worden voor temperatuurverschillen en bij bijtkracht. Soms gaan tanden losser staan of ontstaat er een ruimte tussen de tanden die er eerst niet was. Vaak kunnen deze verschijnselen ook afwezig zijn! Daardoor kan parodontitis lang onopgemerkt blijven. Ook hiervoor geldt dus: laat regelmatig uw gebit controleren door uw mondhygiënist.

Ik wil graag een
afspraak maken

Ik wil graag meer lezen
over slechte adem

Ik wil graag meer lezen
over ontstoken tandvlees

De diagnose

De mondhygiënist kan met zekerheid vaststellen of u parodontitis hebt. Zij controleert de diepte van de pockets van het tandvlees met een zogeheten pocketsonde. Zij noteert dan onder andere ook de bloedingen en de beweeglijkheid van je tanden en kiezen. Op röntgenfoto’s kan vervolgens worden vastgesteld of en hoeveel kaakbot er rondom de wortels van de tanden en kiezen is verdwenen.

De aanpak van parodontitis: wie doet wat? 

Bij parodontitis is het tandvlees losgelaten van de tanden en kiezen. De tandplaque/tandsteen zit boven de tandvleesrand en onder de tandvleesrand in de verdiepte pockets. De tandplaque bóven de tandvleesrand kunt u zelf verwijderen met behulp van een goede mondhygiëne. De tandplaque ónder de tandvleesrand kunt u niet zelf verwijderen. Dat moet de mondhygiënist doen.

Door de combinatie van een goede mondhygiëne en professionele behandeling kan parodontitis dus genezen. Er wordt dan geen kaakbot meer afgebroken. Maar: het kaakbot dat verloren is gegaan, komt niet meer terug. En, als de mondhygiëne weer verslechtert, komen de ontsteking en de verdieping van de pocket altijd weer terug.

Vraag de mondhygiënist om advies als …
– het tandvlees bloedt bij het tandenpoetsen of het eten van harde dingen, zoals appels;
– het tandvlees gevoelig of pijnlijk is bij het tandenpoetsen;
– het tandvlees terugtrekt, zodat het lijkt of de gebitselementen langer worden;
– de stand van één of meer tanden vanzelf verandert;
– gebitselementen los gaan staan;
– u last heeft van een vieze smaak;
– u last heeft van een ‘slechte adem’.