Vergoedingen

Zorgverzekeringskaart

De verschillende zorgverzekeraars hebben hun verzekeringsmogelijkheden en prijzen bekend gemaakt voor 2021.

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt u altijd een compleet en actueel overzicht voor elke basisverzekering en elke aanvullende ziektekostenverzekering.

U kunt de Zorgverzekeringskaarten gebruiken als u zich oriënteert op een andere zorgverzekering.

Ook is de Zorgverzekeringskaart handig als uw situatie verandert gedurende de looptijd van de verzekering. Bijvoorbeeld als u ziek wordt of u verhuist naar het buitenland.

U kunt tot 1 januari wisselen van zorgverzekeraar, tot 1 februari kunt u alleen nog wisselen van aanvullende ziektekostenverzekering. Hierna is dat niet meer mogelijk.

Klik hier voor de zorgverzekeringskaart

Verzekeren of sparen voor mondzorgkosten

Er zijn drie manieren om uw kosten voor mondzorg te betalen:
– U betaalt het zelf
– U verzekert zich hiervoor via een aanvullende tandartsverzekering
– U spaart via ixorg voor uw tandheelkundige kosten (klik op het logo hiernaast)

Kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Volwassenen

Volwassenen hebben een aanvullende tandartsverzekering nodig om voor vergoedingen van de behandeling(en) in aanmerking te komen. De meeste verzekeraars vergoeden een deel van de behandeling, afhankelijk van het pakket dat u zelf heeft gekozen. Sommige verzekeraars vergoeden de kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximum vergoeding per verrichtingencode. De verrichtingscodes zijn vastgesteld door de NZa en worden per patiënt bepaald aan de hand van het mondonderzoek en de behandeling. Dat kan betekenen dat u als patiënt het verschil zelf moet bijbetalen. Voor een behandeling door de mondhygiënist zijn de T-codes en M-codes van toepassing.

LET OP:

Tandartskosten én behandeling van de mondhygiënist worden dus vanuit dezelfde aanvullende verzekering vergoed.

Ook wanneer u in het verleden gewend was dat een behandeling volledig werd vergoed, kunt u dit jaar een nota voor uw eigen bijdrage verwachten. Dit is ook afhankelijk van de door u gekozen verzekeraar en aanvullende tandartsverzekering.
Mondzorg West-Friesland heeft voor de diverse vergoedingen contracten met alle verzekeringsmaatschappijen.

Het is belangrijk zelf na te gaan hoe u verzekerd bent en of u de behandeling (deels) vergoed krijgt.

Sparen

De praktijk