Vergoedingen

Volwassenen

Volwassenen hebben een aanvullende tandartsverzekering nodig om voor vergoeding van de behandeling(en) in aanmerking te komen.

De meeste verzekeraars vergoeden een deel van de behandeling, afhankelijk van de aanvullende tandartsverzekering die u zelf heeft gekozen.

Sommige verzekeraars vergoeden de kosten tot een bepaald bedrag, terwijl andere verzekeraars een maximumvergoeding hanteren per verrichtingencode.

Deze verrichtingscodes zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden per patiënt bepaald aan de hand van het mondonderzoek en de behandeling.

Voor een behandeling door de mondhygiënist zijn de T-codes en M-codes van toepassing.

Meer over de NZa vindt u hier.

Tandartskosten én behandeling van de mondhygiënist worden vanuit dezelfde aanvullende verzekering vergoed.

Het is dus belangrijk om zelf in de gaten te houden hoeveel u al vergoed heeft gekregen, waar u nog recht op heeft en hoe u uitkomt met de vergoeding aan het einde van het jaar.

Tandheelkundige behandelingen staan overigens los van uw eigen zorgrisico.

Verzekeren of sparen voor mondzorgkosten

Er zijn vier manieren om uw kosten voor mondzorg te betalen:
– U betaalt het zelf.
– U verzekert zich hiervoor via een aanvullende tandartsverzekering.
– U spaart via ixorg voor uw tandheelkundige kosten. Klik voor meer informatie op het logo hiernaast.
– U vraagt bij Infomedics uitstel van betaling aan of een betalingsregeling in termijnen. (Klik voor meer informatie op het logo hiernaast.)

Kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook de mondhygiëne behandelingen, zoals poetsinstructie en reinigen, voor kinderen met een beugel (tot 18 jaar) worden volledig vergoed.

Volwassenen

Volwassenen hebben een aanvullende tandartsverzekering nodig om voor vergoedingen van de behandeling(en) in aanmerking te komen. De meeste verzekeraars vergoeden een deel van de behandeling, afhankelijk van het pakket dat u zelf heeft gekozen. Sommige verzekeraars vergoeden de kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximum vergoeding per verrichtingencode. De verrichtingscodes zijn vastgesteld door de NZa en worden per patiënt bepaald aan de hand van het mondonderzoek en de behandeling. Dat kan betekenen dat u als patiënt het verschil zelf moet bijbetalen. Voor een behandeling door de mondhygiënist zijn de T-codes en M-codes van toepassing.

LET OP:

Tandartskosten én behandeling van de mondhygiënist worden dus vanuit dezelfde aanvullende verzekering vergoed.

Ook wanneer u in het verleden gewend was dat een behandeling volledig werd vergoed, kunt u dit jaar een nota voor uw eigen bijdrage verwachten. Dit is ook afhankelijk van de door u gekozen verzekeraar en aanvullende tandartsverzekering.

Het is belangrijk zelf na te gaan hoe u verzekerd bent en of u de behandeling (deels) vergoed krijgt.

Sparen

Als u niet kunt betalen