Monthly Archives

maart 2019

De week van de mondhygienist

By Berichten
De Mondhygienist

De week van de mondhygiënist

Over anderhalve week begint de Week van de Mondhygiënist. Dit zeg ik niet om dan te worden overstelpt met bloemen, kaarten en lekkernijen, want zo’n week is het niet (het mag overigens natuurlijk wel). Deze week is meer bedoeld om meer bekendheid te geven aan ons werk.

Veel mensen hebben namelijk nauwelijks een idee wat het werk van de mondhygiënist inhoudt. Want dit bestaat uit meer dan alleen maar gebitten reinigen. Zo is bijvoorbeeld het geven van voorlichting ook een belangrijk onderdeel van ons takenpakket. Trouwe lezers van deze column zullen het misschien nog wel weten, maar niet bij iedereen is bekend wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van ontstoken tandvlees op ongeboren kinderen. Of wat de relatie is tussen mondgezondheid en hart- en vaatziekten of diabetes. En had ik al eens gemeld dat stress kan leiden tot slechte adem? Maar belangrijker nog; wat doe je hiertegen? Ik kan je blind date een stuk aangenamer laten verlopen.

Mijn ervaring is overigens dat het vergroten van deze kennis automatisch leidt tot een betere mondgezondheid, omdat mensen dan weten waaróm ze het doen. Alleen al de kennis dat de behandelingen voor kinderen tot en met achttien jaar volledig vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering, levert gemiddeld gezondere gebitten op bij de jongeren. Deze vergoeding verlaagt namelijk de drempel waardoor ik meer van hen in mijn behandelstoel krijg.

Dus als je tussen 18 en 24 maart langs mijn versierde etalage loopt, herinner je dan deze column en wandel even binnen. Al is het alleen maar voor een kosteloos pakket op maat met verschillende mondverzorgingsproducten die ik speciaal op jouw persoonlijke mondsituatie heb afgestemd. Deze ontvang je na een gratis tandvleescheck bij de kennismakingsafspraak.

Voor de gratis check zonder mondverzorgingspakket ben je overigens na de Week van de Mondhygiënist ook nog welkom. Dan sta ik misschien wel open voor een ruil van het pakket tegen een bloemetje, kaartje of een lekkernij?

Op 05 maart 2019 als column verschenen in weekblad de Drom

Bel ons