Algemene voorwaarden

Meenemen bij de eerste behandeling

Bij uw eerste bezoek vragen wij u naar uw identiteitsbewijs en het inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar. Neem bij een doorverwijzing door een tandarts of andere specialist de verwijsbrief mee. Bent u eerder bij een andere mondhygiënist onder behandeling geweest, dan verzoeken wij u uw cliëntgegevens op te vragen en mee te nemen of naar ons op te laten sturen. Ook stellen wij het zeer op prijs om de meest recente röntgenfoto’s van uw gebit te ontvangen. U kunt deze opvragen bij uw tandarts.

Gezondheid en medicijngebruik

Wij verzoeken u ons vóór de behandeling op de hoogte te brengen van chronische en overdraagbare ziektes als HIV/AIDS, hepatitis A, B en C en tuberculose en medicijngebruik.

Om complicaties te voorkomen is het verstandig om de mondhygiënist op de hoogte te stellen van de medicijnen die u gebruikt. Zorg voor een actuele lijst, waarin u niet alleen de geneesmiddelen noemt, maar ook aangeeft wat de dosering is, hoe vaak u het medicijn gebruikt en op welke momenten u dit doet. Ook als u gebruik maakt van niet op recept verkregen middelen als aspirine, voedingssupplementen, vitamines, kruidenpillen of maagzuurremmers dient u dit duidelijk aan te geven om complicaties te voorkomen en een behandeling te krijgen die volledig op uw persoonlijke omstandigheden is afgestemd.

Bij veranderingen in uw gezondheidstoestand of medicijngebruik verzoeken wij u dit met klem aan ons te melden.

Niet nagekomen afspraken

Wij reserveren ruim voldoende tijd voor uw behandeling. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te bellen of een mail te sturen. Bij niet tijdig afzeggen zijn wij genoodzaakt om 50% van de kosten van de geplande behandeling in rekening te brengen. Deze kosten worden uiteraard niet vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Wijzigingen doorgeven

Bent u verhuisd? Of van zorgverzekeraar veranderd? Breng ons dan bij het eerstvolgende bezoek hiervan op de hoogte.

Algemene Vordering Privacywet (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Vordering Privacywet (AVG) van toepassing. Dat betekent dat dezelfde privacywet geldig is in de hele Europese Unie (EU).
Wat dit voor u betekent als patiënt kunt u lezen in onze Privacyverklaring.

​Betalingen

Voor de uitgevoerde behandelingen worden de facturen door een extern bedrijf, Fa-med, verzorgd. Bij inhoudelijke vragen over de factuur (de behandeling) kunt u contact met ons opnemen.

Voor overige vragen (betalingstermijn etc.) kunt u rechtstreeks contact opnemen met Fa-med via telefoonnummer 0900-0885 .

Kijk voor meer informatie over uw nota onder tarieven, uw nota.