Monthly Archives

juni 2019

Tandvlees fact check

By Berichten
De Mondhygienist

Deze keer geen gratis tandvleescheck maar een fact check

Meermaals heb ik het in mijn columns over een, al dan niet gratis, tandvleescheck. Het hoort bij mijn werk. Hetzelfde geldt voor de fact check. Want ook mijn beroepsgroep krijgt steeds meer te maken met (de gevolgen) van fake news, zoals dat fluoride en amalgaamvullingen slecht zijn voor de gezondheid. Dat zul je niet uit mijn gezonde mond horen. Het zijn veelgebruikte producten in mijn vakgebied en in die van verwante collega’s. Ik snap dat het aanprijzen hiervan dan ook een beetje klinkt als ‘Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’. Vandaar dat ik het belangrijk vind om de kale informatie en feiten te geven.

Allereerst: Fluoride is inderdaad giftig. Wat?! Dit klinkt gek, uit de pen van een mondhygiënist. Maar pas bij het eten van een hele tube tandpasta is het verstandig om je huisarts te bellen.

In onze hedendaagse consumptiemaatschappij is het moeilijk om producten te vinden die geen gifstoffen bevatten. Denk maar aan groenten die bespoten zijn tegen ongedierte. Zelfs biologische varianten zijn niet vrij van schadelijke elementen. Daar groeien bijvoorbeeld giftige onkruidsoorten tussen. De hoeveelheden fluoride die gebruikt worden in de tandheelkunde zijn echter minimaal en wegen (wat mij betreft) niet op tegen de gaatjes die ontstaan door het onthouden van behandelingen hiermee.

Ook amalgaam is niet gezond voor de mens, wanneer je hier veel van binnenkrijgt. Wees gerust, dat krijg je niet bij het hebben van een amalgaamvulling in de mond of wanneer de specialist deze veilig verwijdert. En composietvullingen of het vullen van een gaatje met behulp van ozongas hebben beide ook hun voor- en nadelen.

Maar hoe scheid je de zin van de onzin op internet? Neem niet teveel aan van websites waarbij wetenschappelijke bronnen ontbreken. Of die alleen maar negatieve of louter positieve punten belichten van een product. Ook hier zijn de gevleugelde woorden van wijlen Johan Cruijff van toepassing: ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’. Of andersom. Ik zorg er in ieder geval voor dat de nadelen zo klein mogelijk zijn.

Bel ons