Informatie coronavirus, 22 april 2020

Tandartsen en mondhygiënisten zullen het werk vanaf nu weer oppakken. Helaas kunnen wij, vanwege de lange levertijden van veel beschermingsmiddelen, niet eerder beginnen met de behandelingen dan woensdag 29 april.

Afspraken die gepland staan op woensdag 29 april of daarna zullen vanuit onze kant wel doorgaan. Wel hebben we ervoor gekozen om alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Meer informatie hierover vind u hier.
Mondzorg Westfriesland-corona

Door wie laat u zich in de mond kijken?

Bij Mondzorg West-Friesland staat u als patiënt centraal en wordt er gestreefd naar een maximaal resultaat. Dit kan de mondhygiënist echter niet alleen. Daarom is er goede communicatie en overleg met verwijzers als tandartsen en andere tandheelkundige paramedici nodig.

Maar even zo belangrijk is het motiveren en stimuleren van u, als patiënt. Het opvolgen van de instructie om tussen de behandelingen door uw mond gezond te maken en te houden is van groot belang voor het behalen van een mooi resultaat. Wij staan altijd open voor dialoog, zowel met u als met andere behandelaars. Zo komen we samen tot een goede, gezonde mondhygiëne.

Lees meer over ons