De behandeling

De behandeling

Wanneer u bij de mondhygiënist onder behandeling komt worden er vragen gesteld over de algehele gezondheid om een duidelijk beeld te krijgen van de algehele conditie en om eventuele complicaties tijdens uw behandeling te kunnen voorkomen indien nodig. Daarna zal er een algeheel mondonderzoek plaatsvinden om een inschatting te kunnen maken welk soort behandeling er plaats dient te vinden en om een inschatting te kunnen maken om tot het hoogst haalbare uiteindelijke resultaat te kunnen komen. Naar aanleiding daarvan zullen de (vervolg) afspraken ingepland worden. 

Wij reserveren ruim tijd voor uw behandeling(en) en doen ons best de wachttijd zoveel mogelijk te beperken. 

Meer informatie of een afspraak? Klik Hier!

Werkzaamheden

 • Algehele gezondheid (Medische Anamnese)
 • Mondonderzoek
 • Screening pockets (beoordeling aanwezigheid van tandvleesontstekingen, meting botafbraak)
 • Behandelplan bespreken
 • Voorlichting
 • Instructie
 • Gebitsreiniging (dit omvat ook de reiniging van gebitsimplantaten)
 • Polijsten

Aanvullende werkzaamheden

 • Aanbrengen van gebitsbeschermende middelen, zoals fluorideren.
 • Bespreken voedingsgewoonten (Voedingsanamnese)
 • Behandeling gevoelige tandhalzen
 • Bacteriologisch onderzoek

De praktijk

Bekijk de praktijk

Ook kinderen zijn welkom in onze praktijk. Voeding en mondhygiëne zijn immers bepalend voor de toekomst van het gebit van een kind! Behandelingen van kinderen onder de 18 jaar worden vergoed uit de basisverzekering.